Setting SSL cho website dùng mã nguồn mở wordpress

Post Reply
User avatar
stararound
Posts: 28
Joined: Wed Apr 17, 2019 1:29 pm

Setting SSL cho website dùng mã nguồn mở wordpress

Post by stararound »

Như tiêu đề topic, đối với các website làm từ wordpress hay có vụ đã cấu hình SSL rồi nhưng méo chạy được :oops: , thì đây là cách fix :lol: :

Vào wp-config.php, gõ đoạn này vào ngay ở đầu file:

/* SSL Settings */
define('FORCE_SSL_ADMIN', true);

/* Turn HTTPS 'on' if HTTP_X_FORWARDED_PROTO matches 'https' */
if (strpos($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'], 'https') !== false) {
$_SERVER['HTTPS'] = 'on';
}

Hướng dẫn này tôi tham khảo ở đây, và chạy ok rồi:
https://codex.wordpress.org/Administration_Over_SSL

Thế là xong rồi đấy, còn ông nào lại chưa biết cấu hình SSL cho web của mình thì bonus cái link trên medium:
https://medium.freecodecamp.org/free-https-c051ca570324

Post Reply