Bảng xếp hạng các ngôn ngữ lập trình tháng 3 năm 2020

Post Reply
User avatar
stararound
Posts: 27
Joined: Wed Apr 17, 2019 1:29 pm

Bảng xếp hạng các ngôn ngữ lập trình tháng 3 năm 2020

Post by stararound »

Chỉ số Cộng đồng lập trình TIOBE là một chỉ số về mức độ phổ biến của các ngôn ngữ lập trình. Chỉ số được cập nhật mỗi tháng một lần. Xếp hạng dựa trên số lượng kỹ sư lành nghề trên toàn thế giới, các khóa học và nhà cung cấp bên thứ ba. Các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube và Yahoo được sử dụng để tính toán xếp hạng. Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ số TIOBE không phải là về ngôn ngữ lập trình tốt nhất hoặc ngôn ngữ mà hầu hết các dòng mã đã được viết.

Chỉ mục có thể được sử dụng để kiểm tra xem các kỹ năng lập trình của bạn có được cập nhật hay không để đưa ra quyết định chiến lược về ngôn ngữ lập trình nào sẽ được áp dụng khi bắt đầu xây dựng một hệ thống phần mềm mới.

Image

Để xem bức tranh lớn hơn, hãy xem thông tin bên dưới là vị trí của 10 ngôn ngữ lập trình hàng đầu trong nhiều năm trở lại đây. Xin lưu ý rằng đây là những vị trí trung bình trong khoảng thời gian 12 tháng.

Image

Post Reply